กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทร์เพ็ญ มหาบูรณะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0812088467
อีเมล์ : -