ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน (อ่าน 437) 29 มี.ค. 65
แผ่นพับโรงเรียนสิงฟ้า 2565 (อ่าน 3448) 27 ม.ค. 65
อัตราค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3493) 10 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสิงฟ้า (18 ต.ค. 2564) (อ่าน 3528) 19 ต.ค. 64
โรงเรียนสิงฟ้าสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2490 (อ่าน 3503) 24 ก.ย. 64
sar 2563 (อ่าน 3537) 28 มิ.ย. 64
ประกาศการสอนออนไลน์ในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3555) 10 มิ.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดระดับควา่มรู้ภาษาจีน YCT (อ่าน 3556) 01 มิ.ย. 64
รับสมัครใหม่ (อ่าน 3608) 31 พ.ค. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3584) 28 พ.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3542) 28 พ.ค. 64